+90 312 436 90 90


TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI TÜRKİYE’NİN SORUNLARINA ÇÖZÜM SERİSİ:

1. Kamu Yönetim Sisteminin DNA’sını Değiştirme Modeli: “Değişim Mühendisliği”

                                 

2. Partizanlığın Olmadığı Partisiz Demokrasi “Elektronik Demokrasi”

3. Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik Ve İşsizlikle Mücadelede Çözüm: Mikrokredi Uygulaması

                               

4. Sermayenin Tabana Yayılmasını Sağlayacak Emeklilik Fon Hesabına Dayanan Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi

                               

5. Hasta İle Hekim Arasındaki Para İlişkisini Kaldıran Sistem: Yoksul ve Zengine Eşit Şartlarda Tedavi İmkanı Genel Sağlık Sigortası

                                

6. Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Olan 2023’te Türkiye Vizyonu Gençlerimizin Türkiyesi

                                

7. Kamu Borçlanma Gereğinin Azaltılması Harcama ve Gelir Dengesinin Sağlanması

                               

8. Toplumda Hakkaniyet Bilincinin Geliştirilmesi Kamu Hakemliği (Ombudsmanlık)

                                

9. “Önce Vatandaş” Anlayışına Dayanan Toplam Kalite ve Performans Yönetimi

                                

10. Zenginliğin Yaygınlaştırılması için Mikrokredi Uygulaması: Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi

11. Mükemmelliğe Doğru Türkiye: Sıfır Hataya Dayalı Altı Sigma Uygulaması 

                                

12. Açlığın Önlenmesinde Gıda Bankacılığı

                                

13. Kıbrıs Sorunu ve AB Sürecinde Kazan-Kazan Yaklaşımı 

                                

14. İşsizliğin ve Fakirliğin Azaltılmasında Bir Çözüm Önerisi: Kendi Hesabına Çalışma

15. Win-Win Approach For Turkey-European Union Relations

16. Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik İle İşsizliğin Azaltılması İçin: Vatandaşlık Geliri ve Herkese Kısmi Süreli İş

MİKROKREDİ SERİSİ:

1. MİKROKREDİ PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

2. MİKROKREDİ EĞİTİM REHBERİ

3. MİKROKREDİ PROJE ÇALIŞANI EĞİTİM SÜRECİ (SORULAR)

4. MİKROKREDİ PROJE ÇALIŞANI EĞİTİM SÜRECİ (CEVAPLAR)

5. MİKROKREDİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN FORMLAR VE KAYIT DEFTERLERİ

6. TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROJESİNİN İŞLEYİŞİ

DİĞER YAYINLAR:

>> Mikrokredi Vasıtasıyla “Yoksulluğun Azaltılması” Uluslararası Konferansı

>> Faaliyet Raporu

>> İsrafı Önleme Sempozyumu – Makaleler

>> Yoksulluğun Azaltılmasında Mikrokredinin Rolü ve Gerekli Hukuki Düzenlemeler Konferansı 

>> Ermeni Meselesi ve Doğrular

BROŞÜRLER: 

>> Dar gelirli olup, kendi işini kurmak isteyen herkese iş kurma imkanı veriyoruz.

BROŞÜRÜMÜZÜ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN