+90 312 436 90 90

Açlık haftası ve Gıda israfının önlenmesiGELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK VE AÇLIK

Global yoksullukla mücadele eden 18 sivil toplum kuruluştan oluşan Oxfam Uluslararası Konfederasyonunun dünyadaki artan servet yoğunlaşması problemiyle ilgili bulguları gerçekten korkunç: 2010 yılında dünyanın en zengin 388’nin serveti, dünya nüfusunun en fakir yarısını oluşturan 3.3 milyar insanın sahip olduğu toplam servetten daha fazladır. Ancak, yıllar geçtikçe bu durum daha da kötüleşti. 2017 yılında ise, dünyanın en fakir yarısının servetine eşit servete sahip dünyanın en zengin sayısı sadece 8 kişiye düşerken, dünya nüfusunun en fakir yarısına tekabül eden insanların sayısı ise 3.6 milyara ulaştı.

ABD’de Amerikalı en zengin %1, en fakirlerin %90’nının varlığına eşit servete sahiptir. Çok az sayıdaki kişinin elinde servet ve güç yoğunluğu bulundurulmasına izin verilmesi, dünyadaki bütün ülkeler için çok tehlikelidir.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız...